Hur byter man batteri och elektroder på en Philips Heartstart hjärtstartare?

En hjärtstartare kan göra den stora skillnaden mellan liv och död. Detta förutsätter dock att att ni skött nödvändig service på hjärtstartaren innan den dagen kommer då den måste användas. På Philips Heartstart håller batteriet ca fyra år innan det ska bytas. Apparaten övervakar själv batteriets batteristyrka, och meddelar genom pipljud när det är dags att sätta i ett nytt. Här apparaten piper, blinkar samtidigt den blå i-knappet (information). Eventuellt säger då apparaten ”svagt batteri, sätt i ett nytt batteri”.

Elektrodkassetten byts ca vartannat år, även om de inte har använts. Detta eftersom elektroder är färskvara som annars torkar. I nedan instruktionsvideo visar Mikael från Akutgruppen hur du enkelt byter batteri och elektroder på en Philips Heartstart HS1.

Tillbehör till er hjärtstartare beställer du i vår webshop.

Det händer dessvärre att kunder köper en hjärtstartare, men där ingen har på sitt bord att ha koll på den. Philips Heartstart gör dagliga automatiska självtester. Så länge det blinkar grönt i övre höger hörn så är apparaten redo att användas. När batteriet börjar bli svagt, blir det istället rött ljus kombinerat med att den ger ifrån sig ett pipljud (pip—pip—pip—pip—pip). Andra varianter av pipljud indikerar att apparaten kan vara defekt. Kontakta då omedelbart företaget du köpt hjärtstartaren av, t ex Akutgruppen.

Elektroder ska bytas vid utgångsdatum. Detta ser du genom den stora genomskinliga plastluckan på framsidan av apparaten. Om detta missas, och elektroderna har torkat alltför mycket, kommer dock apparaten att upptäcka detta och även då ge ifrån sig samma pipljud. Man ska dock aldrig vänta tills det har gått så långt, utan byta vid utgångsdatum. Hur bytet går till ser du i ovan instruktionsvideo.