Akutgruppens historia

Om oss

akutgruppen

Någon gång i mitten av 00-talet, efter ett antal års heltidsarbete som specialistsjuksköterska i ambulanssjukvården, kände jag att mer behövde göras innan vi hinner fram med ambulansen.

I mitt område hade vi långa utryckningstider, vilket tyvärr medförde att det ofta var för sent när vi väl kom fram med vår ambulans. Allt eftersom åren gick, blev det allmer uppenbart för mig att den svagaste länken i kedjan var det som gjordes, och framför allt inte gjordes, innan vi kom fram. Allmänheten behövde mer kunskaper i livräddning! Därmed väcktes idén hos mig att vilja lägga mer fokus på att utbilda allmänheten i livräddande åtgärder som HLR och andra akuta första hjälpenåtgärder.

Allt sedan dess har jag utbildat arbetsplatser av alla slag i hjärt-lungräddning och första hjälpen. Samtidigt har jag fortsatt deltidsarbeta på ambulans och single responder.

Mikael Lundgren, anestesisjuksköterska inom ambulanssjukvården, samt ägare av Svenska Akutgruppen AB.

Vägen var inte helt rak…

Företaget har hela tiden utvecklats. Inledningsvis arbetade jag som enskild näringsidkare under namnet Vårdservice Västra Götaland, där även en egen variant av företagshälsovård utarbetades. Sverige var dock inte moget för mitt arbetssätt, och utbildningar fick förbli huvudverksamheten. Efter ett par år tog jag utbildningsverksamheten vidare i form av handelsbolag, Lundgren Creative HB, tillsammans med min dåvarande hustru som skötte administrationen. Snart var tiden mogen att övergå i aktiebolagsform, och Lundgren Creative Health & Safety AB startades. HLR-instruktörsutbildningar blev en växande del av verksamheten, tillsammans med försäljning av hjärtstartare. För att underlätta så ändrades namnet på bolaget så småningom till Svenska Akutgruppen AB. Vi har under åren om vartannat använt oss av heltidsanställda-, timanställda- alternativt konsultarbetande HLR-instruktörer.

Ständig utveckling och innovation

Akutgruppen har hela tiden utformat och testat nya koncept och arbetsmetoder, och har under åren sett ett antal konkurrenter ta efter oss. Detta ser vi som bekräftelse på att vi är bra!

Akutgruppen har även introducerat flera nya produkter på svenska marknaden, bl a Actfast Övningsväst för luftvägsstopp, Lifevac Choking device samt hjärtstartarna HeartOn från sydkoreanska tillverkaren Mediana. Idag har vi ett eget unikt koncept för HLR-instruktörsutbildning på distans, live via plattformen Zoom. Alla instruktörsutbildningar lämpar sig inte för distansutbildning, men basal HLR för vuxna och barn har vi ett utmärkt koncept för. Vi berättar gärna mer om våra olika utbildningar på grund- och instruktörsnivå.