s-hlr-kurs

S-HLR för sjukvårdspersonal 4 timmar

Hjärt-lungräddning vuxna
Defibrillator / hjärtstartare
Luftvägsstopp
2-livräddarteknik
Öva pocketmask
Svalgtub
Syrgasbehandling
Teamträning
Scenarioträning
Lån av kursböcker för inläsning innan kursdagen
Enkel webutbildning innan kursdagen
Max 6 deltagare
4 timmar inkl kortare paus

Pris
En kurs 10.000 kr
Pris anges exkl moms

Den här kursen i S-HLR riktar sig mot undersköterskor, sjuksköterskor och läkare inom de flesta områdena. Även tandvårdspersonal som har tillgång till syrgas är en målgrupp för kursen. Kursledaren har många års yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården.

Vi tränar på och repeterar basal HLR. Vi kompletterar med att öva en hel del med pocketmask, med strävan att även koppla syrgasslang till masken. Inom sjukvården används ofta 2-livräddarteknik vid HLR, vilket vi lägger tid på att öva in. När en person sköter bröstkompressioner, och en annan sköter fri luftväg med inblåsningar, gäller det att ha övat in en bra kommunikation för att det ska bli effektivt och säkert. Vi får inte göra bröstkompressioner och inblåsningar samtidigt. Vi tittar även på hur man kan sätta ner en svalgtub, vilket är ett väldigt effektivt sätt att få till en fri luftväg vid HLR.

Vi övar användning av defibrillering med en halvautomatisk defibrillator, eller hjärtstartare som det kallas utanför sjukvården. Vi kommer också öva åtgärder vid luftvägsstopp, alltså att kombinera ryggdunk och buktryck (Heimlich manöver).

Vi bygger på med teamträning under kontrollerade former, och fortsätter med mycket scenarioträning, där ni får öva på att använda era kunskaper under mer realistiska former. Instruktören har många års yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården. Innan kursdagen gör alla en obligatorisk webutbildning i Utbildningsportalen. Efter genomförd kurs med godkänt resultat, skriver ni själva ut ert kursintyg från Utbildningsportalen.