d-hlr for insatspersonal

D-HLR / HLR för insatspersonal 4 timmar

Hjärt-lungräddning på vuxna (D-HLR)
Hjärtstartare
Luftvägsstopp
2-livräddarteknik
Öva pocketmask
Mycket scenarioträning
Lämplig för räddningstjänst, polis, insatsgrupp på arbetsplatser m fl
Max 6 deltagare
Förberedande webutbildning
4 timmar med kortare pauser

Pris
En kurs 9.000 kr
Pris anges exkl moms

Den här kursen hette tidigare D-HLR (HLR med defibrillator). Numera är namnet HLR för Insatspersonal. Det är dock samma kurs. Denna kurs är främst inriktad mot insatsgrupper på större arbetsplatser, räddningstjänstens personal, poliser, väktare och ordningsvakter m fl som kan komma att möta situationer med hjärtstopp i sitt arbete. Innan kursdagen ska alla ha genomfört en enkel webutbildning i Utbildningsportalen. Efter godkänd kurs kan ni sedan skriva ut kursbevis från Utbildningsportalen.

Vi inleder med vanlig basal HLR, och övar bröstkompressioner och inblåsningar mun-mun. Dessutom kompletterar vi med att öva inblåsningar med hjälp av en pocketmask. Vi tar det därefter ytterligare ett steg och övar 2-livräddarteknik, där en person utför bröstkompressioner och en annan ger inblåsningar. Detta är ett utmärkt sätt att arbeta, förutsatt att man övat på det och är noga med kommunikationen. Vi får inte råka trycka och blåsa samtidigt. Vi går också igenom luftvägsstopp.

Därefter lägger en del tid på att lära oss använda hjärtstartare på ett effektivt och säkert sätt. Största delen av kursen används därefter till scenarioträning, där instruktören skapar olika scenarion som ett par deltagare i taget får lösa efter bästa förmåga och med samarbete.

Kursen HLR för Insatspersonal (D-HLR) är en extra rolig och uppskattad kurs. Vi begränsar deltagarantalet till sex personer för att alla ska få tillräckligt med tid att öva i olika scenarion.